contact / privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Zoutkamer Kampen

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het onderstaande privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Zoutkamer Kampen
Reigerweg 15
Telefoon: +31 (0)38 33 32 727
Website: https://www.zoutkamerkampen.nl
https://www.zoutkamer-kampen.nl

Versie: 31-08-2018

Gegevensgebruik
Bij het gebruiken van onze website en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst via bijvoorbeeld het contactformulier of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij u daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Zoutkamer Kampen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Zoutkamer Kampen gebruikt deze persoonsgegevens voor:
• Het verlenen van toegang tot onze website.
• Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
• Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u.
• Nieuwsbrieven (maximaal 2 per jaar).
• Het bepalen van strategie en beleid.
• Surfgedrag en statistieken.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.
< br> Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken wanneer u deze invoert:
• NAW-gegevens
• Geslacht
• e-mailadres
• telefoonnummer (vast en/of mobiel)
• geboortedatum
• IP-adres
• technische browserinformatie
• cookie ID
• klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen en/of andere partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebt gegeven en/of dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze diensten of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Zoutkamer kampen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Wij hosten bij bedrijven die de veiligheid op een zeer hoog niveau garanderen.

Gebruik van cookies
Zoutkamer Kampen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek opslaan. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken
Zoutkamer Kampen gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden.

Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics en Google Adwords. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie. Lees meer hierover onder "Google Analytics". Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. U kunt informatie voor het instellen van uw cookie-voorkeuren vinden onder het "help" menu van uw browser.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina kan links bevatten naar andere websites. De privacy- en cookieverklaring van Zoutkamer Kampen is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy-en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U kunt inzage krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen voor het bekijken van al uw bij ons opgeslagen gegevens.

Tevens kunt u een verzoek indienen voor het verwijderen van alle of specifieke gegevens. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten of deze aan te vullen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Zoutkamer Kampen
Reigerweg 15
Tel: + 31 (0)38 3332727
Website: https://www.zoutkamerkampen.nl
https://www.zoutkamer-kampen.nl

GRATIS PROEFSESSIE

Ervaar zelf de heilzame en rustgevende werking van halotherapie in een GRATIS proefsessie.

Neem hiervoor contact met ons op via:
• Telefoon 038 333 2727
• E-mail info@zoutkamer-kampen.nl

of klik hier voor ons contactformulier.
(ook voor overige informatie).

Bekijk ook eens onze videocommercial hiernaast.

Zoutkamer Kampen is aangesloten bij
Zoutkamers in Nederland

Tevens is Zoutkamer Kampen
aangesloten bij:
- Collectief Alternatieve Therapeuten
- Geschillen Alternatieve Therapeuten.ZOUTKAMER KAMPEN

Reigerweg 15
8263 BB Kampen
Tel. 038 333 2727

info@zoutkamer-kampen.nl
www.zoutkamer-kampen.nl

WhatsApp: 0630032263
(Alleen voor WhatsApp)

facebook twitter instagram


OPENINGSTIJDEN

MAANDAG :
DINSDAG :
WOENSDAG :
DONDERDAG :
VRIJDAG :
ZATERDAG :
ZONDAG :
GESLOTEN
09:00 - 20:00 uur*
12:00 - 20:00 uur*
09:00 - 20:00 uur*
12:00 - 18:00 uur*
09:00 - 11:00 uur*
GESLOTEN

* uitsluitend op afspraak

Laatste Update: 19-04-2024